Na ratunek starym domom

Projekt „Na ratunek starym domom” ma promować wartość dawnej zabudowy Białegostoku i uwrażliwić na jej piękno mieszkańców miasta. W maju 2022 odbyły się cztery historyczne spacery szlakiem starych domów. W czerwcu i lipcu wokół wybranych budynków zorganizowaliśmy imprezy dla białostoczan i białostoczanek. W październiku rozpoczął się plebiscyt. Pokaże on, na których starych domach mieszkańcom zależy najbardziej i powinny być niezwłocznie zrewitalizowane

Majowe spacery "Na ratunek starym domom"

Letnie imprezy "Na ratunek starym domom"

POTAŃCÓWKA                                                      

O projekcie

Projekt „Na ratunek starym domom” ma zaangażować mieszkańców Białegostoku w działania polegające na promocji starej, głównie drewnianej, architektury miasta. W rezultacie chcemy objąć „obywatelską” ochroną 13 zabytkowych domów na jego terenie. 

Cel

Białystok słynie z drewnianego budownictwa, jednak większość takich obiektów to zaniedbane pustostany. Formalnie podlegają ochronie (najniższej IV kategorii), ale w rzeczywistości pozostawione są same sobie i popadają w ruinę. Realizowane przez różne podmioty jednorazowe akcje skierowane na ich ochronę nie przynoszą skutku. Projekt ma spowodować, że głos organizacji pozarządowych i mieszkańców Białegostoku będzie lepiej słyszalny i wzięty pod uwagę przy planach urbanistycznych dotyczących zabytkowej zabudowy. W rezultacie w wyniku konsultacji społecznych i plebiscytu wśród mieszkańców powstanie coś na kształt listy rankingowej zabytkowych domów (drewnianych i murowanych), które powinny zostać objęte ochroną i zarekomendujemy ją Miastu.

Koalicja

Koalicja jest grupą przedstawicieli organizacji pozarządowych i praktyków z różnych dziedzin. Tworzą ją:

– Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych;

– Fundacja Dom;

– Koło naukowe SKN Mała Architektura z Politechniki Białostockiej;

– Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”;

– Fundacja Teatr Latarnia;

– Białystok subiektywnie, grupa przewodników PTTK;

– Kronika Białostocka, fanpage skupiający białostoczan zainteresowanych historią miasta;

– Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok;

– Stowarzyszenie Arteko.

Działalność Koalicji koordynuje Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK, które jest realizatorem projektu.

Działania

W ramach projektu:

– stworzyliśmy listę 13 nieruchomości, pozostających w zasobach miejskich, które zdaniem koalicji organizacji pozarządowych warto ocalić, (wykonano kwerendy historyczne i techniczne, dokumentację fotograficzną, opracowano karty domów);

– odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami i mieszkankami dzielnic, w których znajdują się wybrane domy. Ich wyniki można znaleźć w kartach domów.

– opracowaliśmy gazetę o starych domach; studenci Politechniki Białostockiej zaprojektowali pocztówki z wizualizacjami domów po rewitalizacji;

– przeprowadziliśmy imprezy promujące wybrane domy: cztery spacery historyczne i cztery imprezy angażujące mieszkańców i mieszkanki;

– przygotowaliśmy plebiscyt wśród mieszkańców i mieszkanek miasta. Powstanie dzięki niemu lista rankingowa, wykazująca, które nie powinny zniknąć z mapy miasta (słupem ogłoszeniowym jest kamienica przy Młynowej 2):

– zorganizujemy konferencję prasową z udziałem władz Białegostoku, na której przedstawimy wyniki plebiscytu / grudzień 2022.

Projekt trwa od września 2021 do grudnia 2022.

Realizowany będzie na terenie Białegostoku. Koordynatorem jest Urszula Dąbrowska, mail: uladab@op.pl

ul. Koszykowa 1

              ul. Mazowiecka 31

ul. Młynowa 2

ul. Młynowa 23

ul. Nowowarszawska 32

ul.Sienkiewicza 26A

ul. Słonimska 15

ul. Sobieskiego 22

ul. Warszawska 5A

ul. Warszawska 31

ul. Waryńskiego 7

ul. Wiktorii 9

ul. Włókiennicza 16

Fot. Grzegorz Dąbrowski

Projekty: Koło mała Architektura Politechniki Białostockiej

belka dolna_Na ratunek  starym domom
Skip to content