Na ratunek starym domom

Plebiscyt „Na ratunek starym domom” trwał od 3 października do 30 listopada 2022 roku. Wzięło w nim udział ponad 3,5 tys. mieszkańców Białegostoku za co bardzo DZIĘKUJEMY!

Wyniki ogłoszone zostały się 8 grudnia, podczas konferencji prasowej z udziałem władz miasta, która odbyła z Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku wideorelacja.

Celem plebiscytu było umożliwienie białostoczanom wypowiedzenia się, które z zaniedbanych zabytków należy pilnie wyremontować. Można było zagłosować na jeden z 8 historycznych budynków objętych projektem.

W plebiscycie „Na ratunek starym domom” oddano 3533 ważnych głosów, tworząc następujący ranking:

Podczas konferencji zastępca prezydenta Bialegostoku Zbigniew Nikitorowicz zadeklarował, że jak tylko kwestie prawne dotyczące zwycięskiego budynku przy Warszawskiej 5a zostaną wyprostowane miasto podejmie się jego renowacji. Zachęcał też organizacje pozarządowe, by zgłosiły oficjalny wniosek na zagospodarowanie kamienicy przy Młynowej 2.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w nasz projekt.

Nadal będziemy się upominać o stare domy Białegostoku.

Projekt „Na ratunek starym domom” ma promować wartość dawnej zabudowy Białegostoku i uwrażliwić na jej piękno mieszkańców miasta. W maju 2022 odbyły się cztery historyczne spacery szlakiem starych domów. W czerwcu i lipcu wokół wybranych budynków zorganizowaliśmy imprezy dla białostoczan i białostoczanek. W październiku rozpoczął się plebiscyt. Pokaże on, na których starych domach mieszkańcom zależy najbardziej i powinny być niezwłocznie zrewitalizowane

Majowe spacery "Na ratunek starym domom"

Letnie imprezy "Na ratunek starym domom"

POTAŃCÓWKA                                                      

O projekcie

Projekt „Na ratunek starym domom” ma zaangażować mieszkańców Białegostoku w działania polegające na promocji starej, głównie drewnianej, architektury miasta. W rezultacie chcemy objąć „obywatelską” ochroną 13 zabytkowych domów na jego terenie. 

Cel

Białystok słynie z drewnianego budownictwa, jednak większość takich obiektów to zaniedbane pustostany. Formalnie podlegają ochronie (najniższej IV kategorii), ale w rzeczywistości pozostawione są same sobie i popadają w ruinę. Realizowane przez różne podmioty jednorazowe akcje skierowane na ich ochronę nie przynoszą skutku. Projekt ma spowodować, że głos organizacji pozarządowych i mieszkańców Białegostoku będzie lepiej słyszalny i wzięty pod uwagę przy planach urbanistycznych dotyczących zabytkowej zabudowy. W rezultacie w wyniku konsultacji społecznych i plebiscytu wśród mieszkańców powstanie coś na kształt listy rankingowej zabytkowych domów (drewnianych i murowanych), które powinny zostać objęte ochroną i zarekomendujemy ją Miastu.

Koalicja

Koalicja jest grupą przedstawicieli organizacji pozarządowych i praktyków z różnych dziedzin. Tworzą ją:

– Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych;

– Fundacja Dom;

– Koło naukowe SKN Mała Architektura z Politechniki Białostockiej;

– Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”;

– Fundacja Teatr Latarnia;

– Białystok subiektywnie, grupa przewodników PTTK;

– Kronika Białostocka, fanpage skupiający białostoczan zainteresowanych historią miasta;

– Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok;

– Stowarzyszenie Arteko.

Działalność Koalicji koordynuje Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK, które jest realizatorem projektu.

Działania

W ramach projektu:

– stworzyliśmy listę 13 nieruchomości, pozostających w zasobach miejskich, które zdaniem koalicji organizacji pozarządowych warto ocalić, (wykonano kwerendy historyczne i techniczne, dokumentację fotograficzną, opracowano karty domów);

– odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami i mieszkankami dzielnic, w których znajdują się wybrane domy. Ich wyniki można znaleźć w kartach domów.

– opracowaliśmy gazetę o starych domach; studenci Politechniki Białostockiej zaprojektowali pocztówki z wizualizacjami domów po rewitalizacji;

– przeprowadziliśmy imprezy promujące wybrane domy: cztery spacery historyczne i cztery imprezy angażujące mieszkańców i mieszkanki;

– przygotowaliśmy plebiscyt wśród mieszkańców i mieszkanek miasta. Powstanie dzięki niemu lista rankingowa, wykazująca, które nie powinny zniknąć z mapy miasta (słupem ogłoszeniowym jest kamienica przy Młynowej 2):

– zorganizujemy konferencję prasową z udziałem władz Białegostoku, na której przedstawimy wyniki plebiscytu / grudzień 2022.

Projekt trwa od września 2021 do grudnia 2022.

Realizowany będzie na terenie Białegostoku. Koordynatorem jest Urszula Dąbrowska, mail: uladab@op.pl

ul. Koszykowa 1

              ul. Mazowiecka 31

ul. Młynowa 2

ul. Młynowa 23

ul. Nowowarszawska 32

ul.Sienkiewicza 26A

ul. Słonimska 15

ul. Sobieskiego 22

ul. Warszawska 5A

ul. Warszawska 31

ul. Waryńskiego 7

ul. Wiktorii 9

ul. Włókiennicza 16

Fot. Grzegorz Dąbrowski

Projekty: Koło mała Architektura Politechniki Białostockiej

belka dolna_Na ratunek  starym domom
Skip to content