fbpx

Na ratunek starym domom

Projekt „Na ratunek starym domom” ma promować wartość dawnej zabudowy Białegostoku i uwrażliwić na jej piękno mieszkańców miasta. Dlatego wiosną i latem planujemy imprezy, które będą się rozgrywać wokół wybranych 13 domów. 

5.05.2022

Spacer: Młynowa 2 – Młynowa 23 – Mazowiecka 31/1

Prowadząca: Anna Kraśnicka

O projekcie

Projekt „Na ratunek starym domom” ma zaangażować mieszkańców Białegostoku w działania polegające na promocji starej, głównie drewnianej, architektury miasta. W rezultacie chcemy objąć „obywatelską” ochroną 13 zabytkowych domów na jego terenie. 

Cel

Białystok słynie z drewnianego budownictwa, jednak większość takich obiektów to zaniedbane pustostany. Formalnie podlegają ochronie (najniższej IV kategorii), ale w rzeczywistości pozostawione są same sobie i popadają w ruinę. Realizowane przez różne podmioty jednorazowe akcje skierowane na ich ochronę nie przynoszą skutku. Projekt ma spowodować, że głos organizacji pozarządowych i mieszkańców Białegostoku będzie lepiej słyszalny i wzięty pod uwagę przy planach urbanistycznych dotyczących zabytkowej zabudowy. W rezultacie w wyniku konsultacji społecznych i plebiscytu wśród mieszkańców powstanie coś na kształt listy rankingowej zabytkowych domów (drewnianych i murowanych), które powinny zostać objęte ochroną i zarekomendujemy ją Miastu.

Koalicja

Koalicja jest grupą przedstawicieli organizacji pozarządowych i praktyków z różnych dziedzin. Tworzą ją:

– Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych;

– Fundacja Dom;

– Koło naukowe SKN Mała Architektura z Politechniki Białostockiej;

– Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”;

– Fundacja Teatr Latarnia;

– Białystok subiektywnie, grupa przewodników PTTK;

– Kronika Białostocka, fanpage skupiający białostoczan zainteresowanych historią miasta;

– Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok;

– Stowarzyszenie Arteko.

Działalność Koalicji koordynuje Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK, które jest realizatorem projektu.

Działania

W ramach projektu zamierzamy m.in:

– stworzyć listę 13 nieruchomości, pozostających w zasobach miejskich, które zadaniem koalicji organizacji pozarządowych warto ocalić, zrobić kwerendy historyczne i techniczne, wykonać dokumentację fotograficzną, opracować karty domów, które dostępne będą w Internecie / wrzesień-grudzień 2021;

– przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami dzielnic, w których znajdują się wybrane domy dotyczące tego jakie funkcję spełniały dawniej i czy widzą dla nich przyszłość / wrzesień-grudzień 2021;

– wydać gazetę o starych domach i stworzyć wizualizacje (pocztówki autorstwa studentów PB) ich lepszej przyszłości / wrzesień 2021 – luty 2022;

– zorganizować imprezy promujące wybrane domy – przewidziane są cztery spacery historyczne i cztery imprezy angażujące mieszkańców / kwiecień -sierpień 2022;

– przeprowadzić plebiscyt wśród mieszkańców miasta, dzięki któremu powstanie lista rankingowa, wykazująca, które nie powinny zniknąć z mapy miasta (słupem ogłoszeniowym będzie jeden z domów, który planujemy całkowicie zapakować) / wrzesień – listopad 2022;

– zorganizować konferencję prasową z udziałem władz Białegostoku, na której przedstawimy wyniki plebiscytu i mamy nadzieję na deklaracje, dotyczące objęcia ochroną wybranych domów / grudzień 2022.

Projekt potrwa od września 2021 do grudnia 2022.

Realizowany będzie na terenie Białegostoku. Koordynatorem jest Urszula Dąbrowska, mail: uladab@op.pl

ul. Koszykowa 1

              ul. Mazowiecka 31

ul. Młynowa 2

ul. Młynowa 23

ul. Nowowarszawska 32

ul.Sienkiewicza 26A

ul. Słonimska 15

ul. Sobieskiego 22

ul. Warszawska 5A

ul. Warszawska 31

ul. Waryńskiego 7

ul. Wiktorii 9

ul. Włókiennicza 16

Fot. Grzegorz Dąbrowski

Projekty: Koło mała Architektura Politechniki Białostockiej

belka dolna_Na ratunek  starym domom