Program stypendialny

Program Stypendialny WIDOK istnieje od 2003 roku. Jego inicjatorką jest Magdalena Godlewska-Siwerska, wieloletnia prezeska Stowarzyszenia.

Historia

Pierwsze wsparcie, w formie jednorazowej nagrody, trafiło do Marii Dąbrowskiej – ówczesnej studentki Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku (co robi dzisiaj i jak przebiega jej kariera możecie Państwo zobaczyć w zakładce: Portrety Stypendystów).

Wtedy też pojawił się pomysł cyklicznej finansowej pomocy uzdolnionej młodzieży. Na decyzję o powołaniu Programu Stypendialnego WIDOK wpływ miały także nasze wcześniejsze projekty edukacyjne m.in.: „Letnie warsztaty artystyczne”, „Sobotnie spotkania ze sztuką”, w których wzięły udział dzieci i młodzież z podbiałostockich miejscowości: Krynek, Zabłudowa, Michałowa.

 


Dzięki współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego zostaliśmy włączeni do koalicji programów stypendialnych „Równe Szanse”. W jego ramach uzyskaliśmy wsparcie zarówno merytorycznie jak finansowe, które trwało 15 lat (od 2003 – 2018 roku).  Stypendia były wypłacane przez okres roku szkolnego w miesięcznych ratach.  Część stypendystów otrzymywała wsparcie w postaci fundowanych kursów języka angielskiego oraz sprzętu komputerowego.

 

Do 2020 roku łącznie przyznaliśmy 276 stypendiów gotówkowych uczniom gimnazjów i szkół średnich. 16 studentów otrzymało naszą rekomendację do stypendiów pomostowych, przyznawanych na I rok studiów przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi oraz Funduszy  im. Iwony Winiarskiej-Feleszko i ”Rozwiń skrzydła” im. Janiny i Jana Putka (Funduszy Powierzonych Fundacji im. S. Batorego). Od początku w kwestiach administracyjnych mogliśmy liczyć na Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, którego przedstawiciele zasiadali również w Komisji Stypendialnej.


Stypendyści

Stypendystów szukaliśmy wśród młodzieży uzdolnionej, ale niekoniecznie posiadającej świadectwa z czerwonym paskiem. Interesowały nas raczej osoby wykazujące pasję w określonej dziedzinie. Najbliższe były nam zainteresowania sztuką, kulturą, humanistyką. Ale byliśmy też otwarci na inne dziedziny, np. matematyczne czy sportowe (wspieraliśmy paraolimpijczyków). Stypendia udzielane były osobom w trudnej sytuacji, np. ze względów rodzinnych, zdrowotnych, materialnych czy mieszkających w małych miejscowościach co zazwyczaj jest przeszkodą w zdobywaniu wykształcenia i rozwijaniu zainteresowań.

Ważną grupę stypendystów stanowili młodzi uchodźcy z Czeczenii, których dofinansowywaliśmy przez kilka lat. Kolejnym przełomem było spotkanie stypendystów w województwa podlaskiego i uchodźców, objętych programem. Pracując pod opieką młodych artystów (reżysera, dramaturga, muzyka, scenografa) stworzyli wspólnie dwa spektakle „IMPORT/EXPORT” i „Każdy jest graczem”, które były prezentowane w Białostockim Teatrze Lalek, Uniwersyteckim Centrum Kultury, Malta Festival (Poznań), Scena Robocza w Łodzi oraz w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

 

Co dalej?

Przez te wszystkie lata mogliśmy pomagać, ponieważ sami otrzymywaliśmy wsparcie od wielu prywatnych osób, firm i organizacji pozarządowych.

Dzisiaj nasi pierwsi stypendyści są już absolwentami uniwersytetów, politechnik, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Muzycznych. Są wśród nich aktorzy, dziennikarze, pisarze, artyści wizualni, muzycy, projektanci, sportowcy, informatycy, lingwiści.

Obecnie trwają prace nad zmianą zasad udzielania wsparcia stypendystom z małych miejscowości. Chcemy stworzyć system pomocy oparty na współdziałaniu uczniów z mentorami; dziennikarzami, artystami, edukatorami i nauczycielami związanymi ze Stowarzyszeniem WIDOK, mieszkającymi na tzw. prowincji. Zależy nam na transferze potencjału kulturowego i intelektualnego osób, które jako swoje miejsce na ziemi wybrały małe miejscowości województwa podlaskiego, ale chcą się dzielić swoją wiedzą i umiejętnościami.


STYPENDYŚCI:

Skip to content