Monika Borys

Monika Borys stypendium Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK otrzymywała będąc w klasie maturalnej w IV Liceum Ogólnokształcącym im. C.K.Norwida, w Białymstoku. Kulturoznawczyni i dziennikarka, jest absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim pracuje obecnie nad doktoratem poświęconym wizualności klas ludowych po 1989 roku. Autorka książki „Polski bajer. Disco polo i lata 90.”, wydanej w 2019 roku nakładem wydawnictwa WAB oraz współkuratorka (wraz z Bartoszem Wójcikiem) wystawy „Disco Relaks”, którą można było oglądać w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Publikowała swoje teksty m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Praktyce Teoretycznej”, „Widoku. Teoriach i Praktykach Kultury Wizualnej” i „Dwutygodniku”.


Monika Borys o sobie:

Stypendium Widok, które otrzymywałam, ucząc się w IV LO w Białymstoku, pozwoliło mi na rozwijanie zainteresowań. To dawne czasy, ale pamiętam, że dodatkowe fundusze wydawałam na książki, bilety do kina i koncerty. Myślę, że dla każdego stypendysty i stypendystki to dobry zastrzyk, która pozwala nabrać nieco wiatru w żagle. 

Skip to content