Szymon Borys

Szymon Borys, pianista, kompozytor, dyrygent i teoretyk muzyki. Stypendium Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK otrzymywał w roku 2012 jako uczeń liceum w Zespole Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego, w Białymstoku. Z rekomendacji Stowarzyszenia WIDOK w latach 2013-2015  był stypendystą Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko. Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (2013), Marszałka Województwa Podlaskiego (2011-2013). Szymon Borys jest absolwentem studiów licencjackich Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie Michała Klauzy (dyrygentura) i studiów magisterskich pod kierunkiem dr hab. prof. Marcina Trzęsioka (teoria muzyki). Jako dyrygent występował m.in. ze Śląską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej oraz Orkiestrą Narodową Ukrainy. Obecnie jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym oraz doktorantem w macierzystej uczelni. Publikuje na łamach „Ruchu Muzycznego”, „Glissanda” oraz „Scontri”. Członek Zarządu Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich.


Skip to content