Praca mentorów z podopiecznymi

27.03.2022

Planszówki i Muzeum Wojska

16.05.2022

Warsztaty fotograficzne

w PLSP w Supraślu

22.05.2022

Nadajemy z Radia Akadera

11.06.2022

Zwiedzanie białostockiego

Epicentrum Nauki