Katarzyna Łotowska


członkini Stowarzyszenia WIDOK, członkini Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, w projekcie odpowiedzialna za szkolenia mentorów.

Skip to content