Cykl szkoleń dla mentorów zakończony

Aby praca ze zdolną młodzieżą z różnych środowisk przyniosła spodziewane efekty konieczne było przeszkolenie samych mentorów. Będą oni w stałym i bezpośrednim kontakcie z uczestnikami projektu, przez cały okres jego trwania. Musieli więc zostać wyposażeni w odpowiednie kompetencje i narzędzia.

Na przełomie 2021 i 20221 przeprowadzony został cykl szkoleń dla pięciu metrów zaangażowanych w projekt „Jestem, bo jesteś”:

5 grudnia 2021 Miłka Malzahn prowadziła warsztaty na temat „Wykorzystania narzędzi i zasobów sieciowych w kreowaniu swojego wizerunku w sieci”;

16 stycznia 2022 Elżbieta Dallemura zapoznała mentorów z zasadami „Pracy z dziećmi doświadczonymi trudną sytuacją rodzinną” i opowiedziała „Jak budować wzajemne zaufanie i techniki pobudzania kreatywności”;

6 lutego 2022 Katarzyna Łotowska przeprowadziła szkolenie dotyczące „Specyfiki pracy w małych środowiskach lokalnych o niskim kapitale zaufania społecznego oraz wysokim poziomie lęku”;

Jak mówią mentorzy zajęcia te uświadomiły im całą złożoność i wielowarstwowość sytuacji, w której przyjdzie im pracować, ale też wzbogaciło ich warsztat edukatora.

Skip to content