Przekazany nam 1% przeznaczamy na stypendia

Część działalności Stowarzyszenia stanowi Program Stypendialny WIDOK, realizowany od 2003 roku. Fundujemy stypendia młodzieży uzdolnionej oraz udzielamy rekomendacji studentom do stypendiów na I rok studiów.

Do 2020 roku przyznaliśmy 258 całorocznych stypendiów oraz rekomendowaliśmy do innych funduszy stypendialnych 16 studentów.

Wielu naszych stypendystów osiągnęło sukces w dziedzinach, w których się rozwijali, np.: artystycznej, sportowej, rolniczej, w polityce. Pracujemy nad nową formułą programu, tak by stypendia były dokładnej profilowane. Chcemy też lepiej wykorzystać potencjał kadrowy jakim dysponujemy.

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK

adres: 15-416 Białystok, ul. Jana Kochanowskiego 7

e-mail: widokstowarzyszenie@gmail.com

fb: facebook.com/StowarzyszenieWidok

 

Dane Stowarzyszenia:

REGON: 050683796,   NIP: 542-26-55-884

Numer rejestru w Sądzie Rejonowym w Białymstoku: KRS 0000103409
do pobrania

Konto bankowe:

konto stypendialne – PKO S.A. I Oddział Białystok: 2812 4052 1111 1100 0049 3027 65

Skip to content