Półkolonie “Zielono nam”

Latem pandemicznego roku 2020 Stowarzyszenie Widok zorganizowało półkolonie “Zielono nam” w Uniwersyteckim Centrum Kultury w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. 

Ich założeniem było:

  • pozwolenie dzieciom w wieku od 7 do 11 lat na zabawy na świeżym powietrzu i odciągnięcie ich od elektroniki i internetu, które zdominowały ich życie podczas wcześniejszej trzymiesięcznej narodowej kwarantanny i zdalnej nauki. W programie były więc zajęcia w naturze, m.in.: leśny survival, budowanie szałasu, podchody oraz zabawy naukowe: badanie pod mikroskopem tajemnic zielonego liścia, zwiedzanie centrum przyrodniczego i kompleksu akwariów oraz warsztaty w uniwersyteckim laboratorium chemicznym;
  • integracja dzieci w grupie rówieśniczej, której pozbawione były podczas izolacji spowodowanej pandemią;
  • odciążenie rodziców, którzy podczas kwarantanny musieli łączyć pracę zawodową z opieką nad dziećmi i z tego powodu często wykorzystali już przysługujące im urlopy;
  • zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa podczas zabawy (spełnione wymogi sanitarne, grupy liczyły tylko 12 osób, Uniwersyteckie Centrum Kultury ma osobne wejściem, catering dostarczała zewnętrzna firma). Odbyło się 6 turnusów (od 6 lipca do 18 sierpnia). W każdym uczestniczyło 24 dzieci. Zajęcia realizowane były od godz. od 7.00 do 16.30. Dzieci miały zapewnione pełne wyżywienie i opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz instruktorów harcerskich. Warsztaty prowadzili m.in. pracownicy naukowi uniwersytetu i zaprzyjaźnieni artyści.

Więcej o półkoloniach