Przekazany nam 1 % przeznaczamy na stypendia


Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK

adres: 15-416 Białystok, ul. Jana Kochanowskiego 7

e-mail: widokstowarzyszenie@gmail.com

fb: facebook.com/StowarzyszenieWidok


Dane Stowarzyszenia:

REGON: 050683796,   NIP: 542-26-55-884

Numer rejestru w Sądzie Rejonowym w Białymstoku: KRS 0000103409
do pobrania

Konto bankowe:

konto stypendialne – PKO S.A. I Oddział Białystok: 2812 4052 1111 1100 0049 3027 65

 

Karny & Noak

Galerie wreszcie otwarte, zapraszamy więc na wystawę niepublikowanych archiwalnych fotografii do Sleńdzińskich na Wiktorii 5. Autorem witkiewiczowskich portretów Alfonsa Karnego jest Jerzy […]