english

Swojskie skarby
Ochrona krajobrazu kulturowego Podlasia przez edukację i aktywizację społeczności lokalnej.
Projekt dla gminy Michałowo
.

 

Krajobraz wiejski jest ważnym składnikiem kultury materialnej. Sielski pejzaż jest mitem często przywoływanym przez poszukujących narodowej, czy regionalnej tożsamości, jednk w rzeczywistości prawie już nie istnieje.
Na Podlasiu dawny styl zabudowy wsi i małych miasteczek zachował się lepiej niż w wielu innych regionach Polski. Wraz z nieskażona przyrodą tworzy specyficzny nastrój tych terenów: melancholia, oddalenie od centrów, zagadki i tajemice pogranicza. Czas płynie tu wolno, więc przeszłość jest obecna. To niewątpliwie atrakcyjne i ciekawe dla badaczy, a dla tutejszych.

Chcielibyśmy pomóc społeczności gminy Michałowo docenić ich najbliższe otoczenie: domy, ogrody stare sprzęty.
Zainspirować do podejmowania wysiłków na rzecz ochrony krajobrazu, szczególnie tradycyjnej zabudowy i ogrodów wiejskich. Przekonać, iż piękno wisi podlaskiej, stanowi dziedzictwo kulturowe a także „kapitał”, który można wykorzystać do rozwoju gospodarczego regionu.
Projekt „Swojskie skarby” jest wstępem do szerszego programu – powołania do życia Regionalnego ośrodka ochrony krajobrazu. Obejmuje trzy związane ze sobą działania:

1. Konkurs na najładniejsze tradycyjne obejście, kwiecień – sierpień 2005
Jury składające się z autorytetów w dziedzinach architektury, ogrodnictwa i ochrony środowiska, ochrony zabytków przydzieli nagrody finansowe, ufundowane przez Wójta Gminy Michałowo. Zwycięskie gospodarstwa zostały udokumentowane przez znanych fotografików Marię Zbąską (National Geographic) i Grzegorza Dąbrowskiego (Gazeta Wyborcza)
Rozdanie nagród nastąpiło na festynie pt. Dzień Grzyba w Michałowie 18 września 2005. Zdecydowano przyznać jedną pierwszą nagrodę wysokości 1000PLN, dwie równorzędne drugie nagrody po 400PLN i 8 wyróżnień po 150PLN. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy ze swoim zdjęciem wykonanym przez artystów fotografików zaproszonych do projektu oraz nagrody rzeczowe - cebulki i nasiona kwiatów.
zobacz protokół prac jury

2. Warsztaty fotograficzne dla dzieci,
wrzesień – październik 2005
W Świetlicach wiejskich naszej gminy przeprowadzimy spotkania na temat specyfiki lokalnego krajobrazu, oraz zorganizujemy warsztaty fotograficzne dla uczniów.

3.Wystawa, styczeń 2006
Na głównej ulicy miasteczka, w oknach miejscowego supermarketu
• Fotografie z konkursu na najpiękniejsze tradycyjne obejście Maria Zbąska . Grzegorz Dąbrowski
• Prace dzieci wykonane podczas warsztatów fotograficznych
• Projekt adaptacji drewnianego budynku szkolnego we wsi Sokole na
Regionalny Orodek Ochrony Krajobrazu.

Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury w ramach programu Rozwój inicjatyw lokalnych, jest objęty patronatem medialnym TVP3 Białystok i Radia Białystok.
Wójt Gminy Michałowo przeznaczył 3000 zł na nagrody, Gospodarka Komunalna pomogła w transporcie a Gospoda Michałowo i Dom Pomocy Społecznej Sokół pomogły wyżywić jurorów. Dostaliśmy także wsparcie od Michałowskiego Oddziału Banku Spółdzielczego w Białymstoku. Nagrody  rzeczowe ufundowały sklepy SiS, laboratorium Kodak Ekspress w Białystoku pracowało taniej niz zwykle, wiele osób poświęciło nieodpłatnie swój czas i zdolności po to by projekt się udał. Dziękuję wszystkim!


Agnieszka Tarasiuk
agnieszkatarasiuk@o2.pl
601 182 208

powrót  

 


WYNIKI KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZE TRADYCYJNE OBEJŚCIE

I MIEJSCE
Leonid Gogiel, Leonowicze 11
Za _wiadome i konsekwentne zachowywanie historycznego charakteru obeścia; znajomość historii swojej rodziny i regionu; umiejętności budowlane i ogrodnicze a także za komunikatywność i chęć dzielenia się swoją wiedzą.

II MIEJSCE (ex aequo)
Luba i Włodzimierz Chrzanowscy, Sokole 23

Za dopracowanie każdego szczegółu siedliska; przystosowanie gospodarstwa do celów rekreacyjnych z pełnym zachowaniem jego tradycyjnego charakteru. Za cudowną atmosferę.

Olga i Jerzy Ryżyńscy, Juszkowy Gród
Za pasję ogrodniczą; dbałość z jaką przechowuje się pamiątki szczególnie piękne robótki ręczne. Za zainteresowannie historią siedliska, niezwykłą gościnność i otwartość.

Wnioski jurorów
Jurorzy jednogłośnie orzekli, że wszystkie zgłoszone gospodarstwa świadczą o bogactwie, różnorodności i autentyczności kultury ludowej terenu. Konkurs wykazał, że gmina Michałowo jest jednym z najcenniejszych obszarów w kraju pod względem zachowania i bogactwa kultury materialnej wsi. Wartości kulturowe znajdują odzwierciedlenie w architekturze tradycyjnych zagród, wystroju wnętrz budynków mieszkalnych oraz w tradycyjnym wyposażeniu zagród i budynków.
Jednocześnie jury konkursu na najpiękniejsze tradycyjne obejście w gminie Michałowo uznało, że na terenie gminy występują liczne, zasługujące na ochronę elementy krajobrazu i zagospodarowania terenu, takie jak
* układ zabudowań
* nawierzchnie dróg
* zadrzewienia
Postulujemy wzięcie pod uwagę powyższych elementów przy podejmowaniu działań planistycznych
na terenie gminy Michałowo. Zalecamy także wspieranie inicjatyw konserwatorskich prowadzonych przez właścicieli terenów i obiektów, a także innych działań mających na celu promocję dziedzictwa kulturowego regionu.

zobacz cały protokół z prac jury 

powrót  

 

 

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE DLA DZIECI

Jesienią 2005 przeprowadziliśmy warsztaty fotograficzne dla dzieci we wsiach Hieronimowo i Sokole. Obie miejscowości położone są w gminie Michałowo ok 20 km od granicy polsko-białoruskiej. Zagubione wśród pól Hieronimowo jest historią w pigułce - są tu ruiny XIX wiecznego pałacu, i ruiny PGRu - nigdy nie ukończone bloki mieszkalne z lat 70tych . Sokole to malownicza osada leśna w Puszczy Knyszyńskiej, koło tradycyjnych chałup stoją tu juz coraz liczniejsze domki letniskowe. W październiku jednak, w obie wioski sa ciche i puste. W warsztatach wzięły udział dzieci od lat 3 do 15. Spotykałam się z dziećmi, rozmawialiśmy, trochę o fotografii, troche o wszystkim. Rozdałam im jednorazowe aparaty fotograficzne, bardzo proste w obsłudze.
Dzieci napisały krótkie teksty o miejscach w których żyją. Powiesiliśmy je w miasteczku na wystawie. Z wypowiedzi wynika, że dzieci są ogromnie przywiązane do swoich miejsc, chiałyby tu mieszkać kiedy dorosną O przeszłości nie wiedzą nic. Myślą, że w ruiny ziemiańskiego pałacyku to królewski zamek, nie wiedzą nawt, co oznacza skrót PGR. Umówiliśmy się na lekcje lokalnej historii. Mam nie mówić o datach i bitwach, a o tym jaką suknię miała baronowa.

Za udzielenie nadzwyczajnych rabatów na aparaty i wywołanie zdjęć dziękujemy serdecznie Panu Tadeuszowi Twarowskiemu właścicielowi zakładu Kodak Express , Białystok, ul. Suraska 6.

zobacz prace dzieci

powrót  

 

 

WYSTAWA W MICHAŁOWIE
Michałowo, 8 stycznia - 12 lutego 2006

Autorzy zdjęć:
artyści fotograficy Maria Zbąska i Grzegorz Dąbrowski oraz dzieci i młodzież z Sokola, Żedni, Zajmy, Hieronimowa i Kazimierowa.

Na wystawiepokazujemy też projekt Regionalnego centrum ochrony krajobrazu
oraz koncepcję architektoniczną rewaloryzacji Domu Ludowego w Sokolu
autorstwa Karola Grygolca.

Zdjęcia wiszą w oknach sklepu, trudno ich nie zauważyć. Szyby odbijają zimowe miasteczko, jest 20 stopni mrozu. Pokazujemy fotografie profesjonalnych artystów a także najmłodszych mieszkańców gminy Michałowo.

Zapytałam widzów, co im się w okolicy Michałowa podoba, a co nie. Czy warto dbać o krajobraz, o starocie w domu i w ogrodzie. Przy koszykach wsklepie stoi coś na kształt urny wyborczej, długopis i ankiety do wypełnienia.
O dziwo jest ogromne zaineresowanie ankietą, okazuje się, że ludzie maja swoje zdanie i chcą je wyrazić, to dla mnie wielkie pozytywne zaskoczenie.
Ankieta znajduje się także w sieci www w portalu gminy Micgałowo, za co jestem wdzięczna MArcinawi Siekierko ze stowzrzyszenia Anawoj i GOKu w Michałowie.

zobacz wyniki ankiety

zobacz zdjęcia
Marii Zbąskiej
Grzegorza Dąbrowskiego

 

Projekt zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury w ramach Programu Opracyjnego


Rozwój Inicjatyw Lokalych

oraz Samorządu Gminy Michałowo przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie, Banku Spółdzielczego w Białymstoku i laboratorium Kodak Ekspress Białystok.

 

autorka projektu:
Agnieszka Tarasiuk
agnieszkatarasiuk@o2.pl
601 182 208

powrót  

powrót