english

Stypendystki Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok na rok szkolny 2017/2018:

  1. Klaudia Radziewicz - studentka I roku Realizacji Obrazu Filmowego w Warszawskiej Szkole Filmowej

  2. Dagmara Tumiel  uczennica II klasy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
    z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

  3. Ewa Fiedorek  uczennica I klasy VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

  4. Anita Sochoń  uczennica III klasy Zespołu Szkół Rolniczych w Centrum Kształcenia Praktycznego

powrót