english

 31 sierpnia 2015 roku w siedzibie Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK odbyło się posiedzenie Rady Stypendialnej Programu Stypendialnego WIDOK, na którym podjęto decyzje o przyznaniu stypendiów w XIII edycji konkursu stypendialnego na rok szkolny 2015/2016

 

Rada Programu Stypendialnego WIDOK obradowała w składzie:

• Katarzyna Łotowska – prezes Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych / administrator Programu stypendialnego WIDOK

• Ewa Jasińska - Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych / administrator Programu stypendialnego WIDOK

• Magdalena Godlewska-Siwerska – prezes Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK

• Katarzyna Siwerska – członek Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK

 

Otrzymaliśmy 49  wniosków stypendialnych od uczniów.

 

Stypendia WIDOK w roku szkolnym 2015/2016 otrzymali:

1. Gabriela Petrykowska – uczennica II klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

2. Sebastian Sosnowski – uczeń III klasy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku

3. Daria Alicja Kowalewska – uczennica IV klasy Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu 

4. Sandra Huczko – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 6 im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku

5. Agnieszka Kossakowska – uczennica IV klasy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Białymstoku

6. Dagmara Tomiel– uczennica III klasy Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku

7. Dominika Dołęga – uczennica I klasy II Liceum Ogólnokształcacego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

8. Zofia Gołaszewska – uczennica III klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

9. Magdalena Szmurło – uczennica II klasy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku

10. Agata Bińczak – uczennica I klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku

11. Kamil Bogusławski – uczeń I klasy VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

12. Artur Sebastian Bogusławski – uczeń II klasy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku

13. Bersan Mezhidov – uczeń III klasy VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

14. Lorsan Mezhidov – uczeń I klasy Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

15. Amina Akhmadova – uczennica I klasy Publicznego Gimnazjum nr 2 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku

16. Isa Akhmadov – uczeń I klasy Liceum Ogólnokształcącego Służb Mundurowych WSAP w Białymstoku

17. Abubakar Akhmadov - uczeń I klasy Liceum Ogólnokształcącego Służb Mundurowych WSAP w Białymstoku

18. Zaurbek Vazaev – uczeń III klasy V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

 

Kwoty stypendiów wynoszą:

Gimnazjaliści - stypendia indywidualne 100 zł miesięcznie

Uczniowie szkół średnich – stypendia indywidualne 200 zł miesięcznie

Stypendium Rodzinne – 100 zł na osobę w rodzinie

 

Stypendia będą wypłacanego każdego miesiąca przez okres 10 –ciu miesięcy roku szkolnego od września 2015 roku do czerwca 2016 roku.

 

 

Program Stypendialny WIDOK istnieje dzięki wsparciu finansowemu:

– Darczyńców

– Fundacji im. Stefana Batorego, Program Równe Szanse

– Odpisom od pensji nauczycieli z białostockich liceów ogólnokształcących: II im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, III im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, IV im. Cypriana Kamila Baczyńskiego, VIII im. Króla Kazimierza Wielkiego

– Odpisom od pensji pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku

– Odpisom od pensji pracowników Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

powrót