english

 26 sierpnia 2013 roku w siedzibie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK  odbyło się posiedzenie Rady Stypendialnej Programu Stypendialnego WIDOK, na którym podjęto decyzje o przyznaniu stypendiów w XI edycji konkursu stypendialnego na rok szkolny 2013/2014


Rada Programu Stypendialnego WIDOK obradowała w składzie:

Katarzyna Łotowska – prezes Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych / administrator Programu stypendialnego WIDOK
Magdalena Godlewska-Siwerska – prezes Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK
Katarzyna Siwerska – członek Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK
Zbigniew Sulewski – członek Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK
 

Otrzymaliśmy 31 wniosków stypendialnych od uczniów, z czego 1 nie spełniał wymogów regulaminowych.Stypendia WIDOK  w roku szkolnym 2013/2014 otrzymają: 

1. Krystian Patryk Plackowski – uczeń III klasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

2. Beata Sadowska – uczennica II klasy w XI Liceum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku

3. Marlena Reclaw – uczennica III klasy w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

4. Ida Julianna Matysek – uczennica III klasy w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku

5. Natalia Siereda – uczennica III klasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

6. Wioletta Angielczyk – uczennica II klasy w II Liceum Ogólnokształcącym im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

7. Katarzyna Bołtromiuk – uczennica III klasy technikum ekonomicznego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce. (Stypendium przyznane z darowizny Komitetu Wyborczego Senatora Włodzimierza Cimoszewicza)

8. Magdalena Łukaszuk – uczennica I klasy w III Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

9. Martyna Płońska – uczennica I klasy w XI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku

10. Tomasz Bocheń – uczeń II klasy  w Publicznym Gimnazjum Nr 7 im. Ks. Stanisława Konarskiego

11. Tomasz Bauć – uczeń VI klasy w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku

12. Daria Szymaniuk – uczennica II klasy w II Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

13. Katarzyna Samantha Ślesicka – uczennica II klasy gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie


STYPENDIUM  RODZINNE

1. Bersan  Mezhidow - uczeń I klasy w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego i Lorsan Mezhidow – uczeń V klasy w Szkole Podstawowej Nr 37 im. Kazimierza GórskiegoKwoty stypendiów wynoszą: 

Gimnazjaliści - stypendia indywidualne 100 zł miesięcznie

Uczniowie szkół średnich – stypendia indywidualne  150 zł miesięcznie

Stypendium Rodzinne – 200 zł miesięcznie

Stypendia będą wypłacanego każdego miesiąca przez okres 10 –ciu miesięcy roku szkolnego od września 2013 roku do czerwca 2014 roku.


Ponadto zostały przyznane  stypendia motywacyjne w wysokości 100 zł miesięcznie młodzieży uczestniczącej w warsztatach teatralnych „Mieszkam w Białymstoku”  organizowanych przez Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK. Stypendia będą wypłacane przez 10 miesięcy roku szkolnego od września 2013 do czerwca 2014 roku.                       

1. Zaurbek Vazaev – uczeń I klasy w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Sobieskiego w Białymstoku

2. Zelimkhan Edilov – uczeń Centrum Kształcenia Ustawicznego

3. Khavashi Kosumova – uczennica I klasy w Publicznym Gimnazjum Nr 7 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Białymstoku

4. Fatima Buruzheva – uczennica III klasy w Publicznym Gimnazjum Nr 16 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w BiałymstokuProgram Stypendialny WIDOK istnieje dzięki wsparciu finansowemu:

Darczyńców

Komitetu Wyborczego Senatora Włodzimierza Cimoszewicza

Fundacji im. Stefana Batorego, Program Równe Szanse

Mediom Regionalnym Spółka z o.o. wydawcy Kuriera Porannego

Odpisom od pensji nauczycieli z białostockich liceów ogólnokształcących: II im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, III im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, IV im. Cypriana Kamila Baczyńskiego, VIII im. Króla Kazimierza Wielkiego

Odpisom od pensji pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku

Odpisom od pensji pracowników Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

powrót