english

 6 sierpnia 2012 roku w siedzibie Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych odbyło się

posiedzenie Rady Stypendialnej Programu Stypendialnego WIDOK, na którym podjęto decyzje o
przyznaniu stypendiów w X edycji konkursu stypendialnego na rok szkolny 2012/2013Rada Programu Stypendialnego WIDOK obradowała w składzie:

Katarzyna Łotowska – prezes Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych / administrator Programu stypendialnego WIDOK

Ewa Jasińska – Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

Magdalena Godlewska-Siwerska – prezes Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK

Katarzyna Siwerska – członek Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK

Zbigniew Krzywicki – przedstawiciel Darczyńcy

Otrzymaliśmy 85 wniosków stypendialnych od uczniów, z czego 2 nie spełniały wymogów regulaminowych.Stypendia WIDOK w roku szkolnym 2012/2013 otrzymają:

1. Małgorzata Cetra – uczennica III klasy w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Jezyka Białoruskiego w Hajnówce /stypendium przyznane ze środków przekazanych przez Komitet Wyborczy Senatora Włodzimierza Cimoszewicza

2. Artur Grycz – uczeń III klasy w IV Liceum Ogólnokształcącym im. C.K.Norwida w Białymstoku

3. Agata Ławrynowicz – uczennica II klasy w IV Liceum Ogólnokształcącym im.C.K.Norwida w Białymstoku

4. Patrycja Komorowska – uczennica I klasy w II Liceum Ogólnokształcącym im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

5. Mariola Dakowicz – uczennica III klasy w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

6. Katarzyna Bołtromiuk – uczennica II klasy w Zespole Szkół Zawodowych im.Tadeusza Kościuszki w Hajnówce / stypendium przyznane ze środków przekazanych przez Komitet Wyborczy Senatora Włodzimierza Cimoszewicza

7. Szymon Borys – uczeń VI klasy w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku

8. Magdalena Czajkowska – uczennica III klasy w III Liceum Ogólnokształcącym im.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku

9. Aneta Nieścior – uczennica I klasy w I Liceum Ogólnokształcącym im.Adama Mickiewicza w Białymstoku

10. Krystian Patryk Plackowski – uczeń II klasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

11. Wioletta Rybaczuk – uczennica II klasy w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Hajnówce/stypendium przyznane ze środków przekazanych przez Komitet Wyborczy Senatora Włodzimierza Cimoszewicza

12. Beata Sadowska – uczennica I klasy w XI Liceum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku

13. Marlena Reclaw – uczennica II klasy w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

14. Ida Julianna Matysek – uczennica II klasy w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku

15. Hubert Bernard Cylwik – uczeń III klasy w VI Liceum Ogólnokształcącym im.Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku

16. Karolina Aksinowicz – uczennica IV klasy w Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu. Stypendium jest nagrodą za film video pokazany podczas ogólnopolskiego konkursu DIGITALIA organizowanego przez Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu.


STYPENDIA RODZINNE:

1. Katarzynie Miltko – uczennica I klasy w Publicznym Gimnazjum Nr 18 im. Króla Stefana Batorego i Urszuli Mieltko – uczennica I klasy w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku

2. Agnieszce Marii Krawczuk – uczennica klasy II w Technikum Zawodowym Nr 3 i Urszuli Krawczuk – uczennica II klasy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie

Kwoty stypendiów wynoszą: stypendia indywidualne 180 zł wypłacanego każdego miesiąca przez okres 10 –ciu miesięcy roku szkolnego; stypendia rodzinne 200 zł każdego miesiąca wypłacane przez okres 10-ciu miesięcy roku szkolnego.


Ponadto zostały przyznane dwa stypendia motywacyjne w wysokości 100 zł miesiecznie:

1. Justyna Aksinowicz – uczennica IV klasy w Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu

2. Klaudia Weronika Niesiołowska – uczennica Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

 

Program Stypendialny WIDOK istnieje dzięki wsparciu finansowemu darczyńców:

Komitetu Wyborczego Senatora Włodzimierza Cimoszewicza

Fundacji im. Stefana Batorego, Program Równe Szanse

Mediom Regionalnym Spółka z o.o. wydawcy Kuriera Porannego

Odpisom od pensji nauczycieli z białostockich liceów ogólnokształcących:  II im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, III im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, IV im. Cypriana Kamila Baczyńskiego, VIII im. Króla Kazimierza Wielkiego

Odpisom od pensji pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku

Odpisom od pensji pracowników Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

powrót