english

Szanowni Państwo,

Rada Programu Stypendialnego WIDOK, na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2008 r. dokonała podziału stypendiów na rok szkolny 2008/2009. W VI edycji Programu Stypendialnego WIDOK wpłynęło 60 wniosków.

Rada Programu po szczegółowym zapoznaniu się z nadesłanymi wnioskami postanowiła przyznać 16 stypendiów na rok szkolny 2008/2009. Z tego uczniom szkół średnich i studentom w kwocie 250 PLN miesięcznie (razem 14 stypendiów), uczniom gimnazjum w kwocie 150 PLN miesięcznie (1 stypendium), oraz jedno stypendium rodzinne w kwocie 300 zł miesięcznie.

Oto pełna lista stypendystów: 

Adam Babiński – student I roku Politechniki Warszawskiej
Paweł Brajczewski – uczeń Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu
Marta Chrostowska – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
Karolina Dubiec – uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczńskiego w Białymstoku
Joanna Falkowska – uczennica Państwowego Gimnazjum Nr 14
Angelika Fiodor – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Łukasz Jocz – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
Martyna Kondraciuk – uczennica VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku
Karolina Kosakowska – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
Jerzy i Krzysztof Kurowiccy – uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza i Państwowego Gimnazjum Nr13 w Białymstoku – Stypendium Rodzinne
Jakub Mozolewski – uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku
Fabian Pawlak – student III roku prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Agnieszka Sokołowska – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
Wojciech Marcin Tichoniuk – uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku
Adam Włoskowski – uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku
Monika Żyłkowska – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

Dzięki współpracy z Funduszem im. Iwony Winiarskiej – Feleszko dwoje tegorocznych maturzystów przez nas rekomendowanych będzie otrzymywało stypendia z tego funduszu w roku akademickim 2008/2009:

1.       Anna Piekutowska – uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, studentka I roku Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim
2.       Szymon Pruszyński – uczeń VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego, student I roku Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim ( stypendysta Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK w roku 2007/2008) 

Stypendia w roku szkolnym 2008/2009 są finansowane przez:

Darczyńców indywidualnych
Pracowników Muzeum Podlaskiego, Wydziału Pedagogiczno-Psychologicznego UwB, II LO im. ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej , III LO im. K. K. Baczyńskiego, IV LO im. C. K. Norwida oraz VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego
Fundację im. Stefana Batorego
Wydawnictwo Prasa Podlaska sp. zoo wydawcę „Kuriera Porannego”

oraz

pieniądze zebrane z 1% podatku za rok 2007

Program Stypendialny WIDOK jest realizowany we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego oraz Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych, pod patronatem medialnym „Kuriera Porannego”


Magdalena Godlewska
Koordynator Programu Stypendialnego WIDOK

powrót