english

 STYPENDYŚCI W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

 

 

1. Łukasz Pawluczuk – uczeń Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu
2. Justyna łeszczyńska – uczennica II LO w Białymstoku
3. Mateusz Suchocki – uczeń XVII LO Szkoły Mistrzostwa Sportowego
4. Justyna Reducha – uczennica XVII LO Szkoły Mistrzostwa Sportowego
5. Jerzy Kurowicki – uczeń I LO w Białymstoku
6. Paulina Pacewicz – uczennica VIII LO w Białymstoku
7. Marcin Choiński – uczeń III LO w Białymstoku
8. Mateusz Jocz – uczeń Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Białymstoku
9. Agnieszka Żukowska – uczennica Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku
10. Łukasz Możejko – uczeń Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
11. Joanna Fiodorow – uczennica XVII LO Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku
12. Aleksandra Gorbacz – uczennica IV LO w Białymstoku
13. Karolina Patrycja Baszeń – uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Bialymstoku
14. Stypendium Rodzinne – Agata i Marcin Bogdan 
15. Emilia Michalewicz – uczennica I LO w Białymstoku
16. Diana Rutkowska – Wilno / Litwa
17. Fabian Pawlak – student I roku Uniwersytetu Lubelskiego Wydział Prawa / studia niestacjonarne, wieczorowe.

 

Ponadto 5 osób otrzymało stypendia Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, prowadzącej ogólnopolski program „Stypendiów Pomostowych”.

1. Michał Babiński – student I roku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa
2. Judyta Dąbrowska – studentka I roku Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział Malarstwa 
3. Ewelina Lemiech – studentka I roku Akademii Medycznej w Białymstoku, Wydział Analityka Medyczna
4. Rafał Matuszewski – student I roku Uniwersytetu Warszawskiego, Międzywydziałowe Studia Humanistyczne
5. Emilia Wojszel – studentka 1 roku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Malarstwa

 

Stypendia w roku szkolnym 2006/2007 były finansowane przez:

Darczyńców
Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK
Fundację im.S.Batorego
Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku
Wydawnictwo Prasa Podlaska sp. zoo wydawca „Kuriera Porannego”

powrót