english

 

Obrazy słowem malowane. Radiowe spotkania z audiodeskrypcją sztuk plastycznych, nie tylko dla najmłodszych.


 Fundacja Audiodeskrypcja w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej WIDOK, rozpoczyna realizację projektu " Obrazy słowem malowane. Radiowe spotkania z audiodeskrypcją sztuk plastycznych, nie tylko dla najmłodszych."

Celem projektu jest wyrównanie szans dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością wzroku w dostępie do sztuk plastycznych, a tym samym ich integracja społeczna w obszarze kultury.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Nowatorski projekt będzie polegał na opracowaniu, realizacji i emisji cyklu 12 audycji radiowych dotyczących sztuk plastycznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością wzroku.

Podczas audycji za pomocą audiodeskrypcji (techniki polegającej na słownym opisie wizualnej warstwy dzieła) będą zaprezentowane najcenniejsze i najciekawsze dzieła plastyczne z różnych epok, obrazujące przemiany, jakie zachodziły w dziejach sztuki od prehistorii po współczesność. Techniki tworzenia dzieł i typowe cechy sztuki, z której pochodzi prezentowane dzieło, omówią zaproszeni białostoccy przedstawiciele nauki i sztuki.

W przystępnej formie wyjaśniać będą najważniejsze terminy ze słownika sztuk pięknych, związane z malarstwem, rzeźbą, grafiką. Dzieci niewidome dowiedzą się, czym jest i jaką rolę pełnią w dziele środki wyrazu takie jak światło, kolor, faktura, co to jest inspiracja i co może być źródłem inspiracji artysty, poznają jego warsztat pracy, historię ramy do obrazu, możliwości wielozmysłowego doświadczania sztuki. Uzyskają również wiedzę na temat dwuznaczności wzrokowego postrzegania oraz różnych sposobów interpretacji dzieła sztuki.


Do chwili obecnej audiodeskrypcja gościła już w kinie, telewizji, teatrze, galerii, muzeum oraz w meczu piłki nożnej. Stosowana była także do filmów wydawanych na płytach DVD.
Po raz pierwszy w Polsce zagości, zatem na antenie radia.

Audycje będą nagrywane i emitowane w regionalnej rozgłośni Polskiego Radia Białystok. Można będzie je usłyszeć raz na dwa tygodnie w sobotę o 14:15.

 

Zasięg Polskiego Radia Białystok:

99, 4 - województwo podlaskie i wschodnia część mazowieckiego, przygraniczne tereny

Białorusi;

98, 6 - województwo podlaskie i wschodnia część warmińsko-mazurskiego, przygraniczne

tereny Litwy

104, 1 -południe województwa podlaskiego, część mazowieckiego oraz lubelskiego;

87, 9 - Łomża

89, 4 - Białowieża

Dostęp do audycji możliwy także będzie online.

Radio Białystok na żywo - format MP3

http://www.radio.bialystok.pl/internetowe/radioplayer/mp3stream.pls

  (128 kb/s, stereo, 44 kHz)

Windows Media Player

http://www.radio.bialystok.pl/internetowe/radioplayer/mp3stream.asx

  (128 kb/s, stereo, 44 kHz)

Najbliższą audycję będzie można usłyszeć już w sobotę 25 czerwca 2011 r. o godzinie

14:15.

Terminy audycji:

25.06, 9.07, 23.07, 6.08, 20.08, 3.09, 17.09, 1.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11.

Odnośniki do zrealizowanych audycji zostaną umieszczone na stronie Fundacji Audiodeskrypcja:

www.audiodeskrypcja.org.pl

Audycje mają stanowić zachętę dla dzieci i ich rodziców, dorosłych osób niewidomych do aktywnego uczestnictwa w doświadczaniu kultury i sztuki.

Choć cykl audycji kierowany jest szczególnie do dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością wzroku, to dzięki zastosowaniu audiodeskrypcji w przekazie radiowym, ma również rozbudzić świadomość we wszystkich słuchaczach, o tym, iż osoby niewidome i słabowidzące mogą być i są pełnoprawnymi uczestnikami życia kulturalnego, a audiodeskrypcja jest techniką, która pozwala na odbiór wizualnej warstwy dzieł plastycznych, nawet wówczas, kiedy nie mamy z nią bezpośredniego kontaktu.

Cykl audycji zostanie wydany, jako audiobook na płytach CD.
W ramach projektu dodatkowo będzie stworzona pierwsza w Polsce dotykowa paleta barw, wykorzystująca powiązania między widzianym kolorem, a odczuwalną fakturą. Na jej podstawie osoby niewidome będą mogły tworzyć skojarzenia, które umożliwią im łatwiejsze zrozumienie nastroju i charakteru dzieła.

Audiobook z dotykową paletą barw ma stanowić pomoc dydaktyczną wyrównującą szanse dzieci niewidomych i słabowidzących w programach nauczania przedmiotów wychowanie plastyczne i plastyka. Zostanie on nieodpłatnie przekazany do ośrodków szkolno –wychowawczych dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej z terenu całego kraju, Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych, bibliotek zajmujących się gromadzeniem zbiorów specjalnych oraz Bibliotek uczelni wyższych, które współpracują z Fundacją Audiodeskrypcja w zakresie upowszechniania audiodeskrypcji i udostępniania z jej pomocą kultury i sztuki osobom z niepełnosprawnością wzroku.

 

 

Więcej informacji:

Aneta Szymańska - koordynator projektu

projekt@audiodeskrypcja.org.pl

powrót