english

 

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK powstało w 2000 roku z inicjatywy Magdaleny Godlewskiej. Należą do niego artyści kuratorzy, o dziennikarze, ludzie pracujący w instytucjach kultury.

Zajmujemy się nieformalną edukacjią artystyczną. Pomagamy w dostępie do kultury tym, którzy mają "wszędzie daleko". Prowadzimy program stypendialny dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Organizujemy warsztaty, podejmujemy nieszablonowe przedsięwzięcia artystyczne.
Szczególnie interesuje nas sztuka zwiazana z miejscem. Obszar, w którym działamy wydaje się nam miejscem wartym szczególnej uwagi. Są to graniczące z Białorusią tereny wschodniej Polski. Czas płynie tu nieco wolniej. Może właśnie dzięki temu zachował się tu tradycyjny wiejski krajobraz z czystą przyroda i drewnianym budownictwem. Doceniamy znaczenie historii i tradycji, jednak  szukamy nowoczesnych rozwiązań, sposób pracy i rozwoju. Myślimy kategoriami sztuki współczesnej.

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK nie posiada stałych dotacji. Środki pozyskujemy w miarę realizacji projektów. Mamy status Organizacji Pożytku Publicznego.

  powrót


 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Urszula Dąbrowska PREZESKA
Madgalena Godlewska - Siwerska CZŁONKINI ZARZĄDU
Małgorzata Niedzielko CZŁONKINI ZARZĄDU

KOMISJA REWIZYJNA

Katarzyna Łotowska PRZEWODNICZĄCA
Zbigniew Sulewski CZŁONEK

  powrót


  

Kontakt z nami i dane:

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK

adres: 15-301 Białystok, ul. Mazowiecka 37 F. m 13
e-mail: 
widokstowarzyszenie@gmail.com
REGON: 050683796, NIP: 542-26-55-884
Numer rejestru w Sądzie Rejonowym w Białymstoku: KRS 0000103409
Konto bankowe:

konto podstawowe-PKO S.A. I Oddział Białystok: 22 1240 5211 1111 0010 6639 7925                       

konto stypendialne- PKO S.A. I Oddział Białystok: 2812 4052 1111 1100 0049 3027 65

 

Kontakt w sprawie Programu Stypendialnego WIDOK:  Katarzyna Siwerska
tel. +48 662 476 834
e-mail:
widokstowarzyszenie@gmail.com

 

 

powrót