english

Mieszkam w Białymstoku to projekt warsztatów teatralnych z udziałem młodzieży czeczeńskiej mieszkającej w Białymstoku i polskiej, uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym. Wspólnie przygotowali spektakl oparty na osobistych historiach opowiedzianych przez uchodźców z Czeczenii.

Główne cele: budowanie porozumienia między zantagonizowaną młodzieżą, ułatwienie dostępu do kultury młodzieży czeczeńskiej i uczniom szkół zawodowych, nauka literackiego języka polskiego. Spektakl pozwolił podzielić się trudnym doświadczeniem uchodźcy z mieszkańcami Białegostoku. Przyczynił się to do kształtowania postaw porozumienia i akceptacji „innego” zarówno w środowisku lokalnym np. szkoła, grupa rówieśników, jak i na Podlasiu.

 
Wszystkie warsztaty i spektakl zostały dokumentowane na video. Po zakończeniu działań powstał film dokumentalny, który będzie można pokazywać na przeglądach filmowych i festiwalach.
 
 
 
Projekt został zrealizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Miasta Białystok oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok.


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W trakcie warsztatów zrobiliśmy spotkanie uczestników warsztatów z mieszkańcami Białegostoku w kawiarni "Labalbal".
 
(archiwalne zaproszenie na spotkanie)
 
 
 
 
 
Film „KHAMELESH" w reż. Bartka Tryzny, dokumentujący warsztaty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

powrót