english

Paweł Grześ:
Mieleszki
Latem 2005 na płotach we wsi Mieleszki prezentowana była wystawa 60-ciu czarno-białych fotografii w formacie 100x100cm. Były to portrety wszystkich mieszkańców wsi, wykonane przed ich domami. Otwarcie wystawy było prawdziwym świetem dla wsi, jak za dobrych dawnych czasów gdy byli tu jeszcze młodzi, organizowali potańcówk. I tym razem nie zabrakło tańców i samogonki.
Autorem projektu jest Paweł Grześ student Politechniki Warszawskiej i Wydziału Fotografii w czeskiej Opavie. Miejsce realizacji projektu zostało wybrane przez Pawła ze względu na więzi emocjonalne łączące go z mieszkańcami wsi: to Białorusini mieszkający w Polsce. Autor także wywodzi się z tej społeczności. Zdjęcia były także prezentowane na Węgrzech i w Auli Politechniki Warszawskiej. Dzięki Gminie Gródek powstał album "Mieleszki". Jednak nigdzie nie miały takiej siły wyrazu jak na drewnianych płotach Mieleszek, gdy przedstawienie z przedstawianym mówiło jednym głosem.

zobacz zdjęcia Pawła Grzesia:
http://www.magazynsztuki.home.pl/online_2005/prevki/index.htm

powrót