english

 


LETNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

11-dniowe, zrealizowane w sierpniu 2000 roku. Pierwsza nagroda w konkursie ogłoszonym przez lokalną gazetę codzienną "Kurier Poranny" i Stowarzyszenie "Droga" kierowane przez ojca Edwarda Konkola.

Ideą "Letnich warsztatów" była promocja sztuki jako stylu życia, jako sposobu spędzenia czasu wolnego i stworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej uczestników. W warsztatach uczestniczyli gimnazjaliści z gmin Zabłudów i Krynki, zostali wybrani przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, pochodzili z rodzin ubogich, ale nie patologicznych. Projekt był pomocowy, zależało nam, aby dotrzeć do młodzieży żyjącej w trudnych warunkach materialnych, ale nie zdemoralizowanej, jakkolwiek zagrożonej patologiami. Podczas warsztatów młodzież uczestniczyła w zajęciach plastycznych i teatralnych, zwiedzała zabytki Białegostoku (Pałac i ogrody Branickich, kościół św. Rocha, kościół farny, Muzeum Wojska i Historyczne, Galeria Rzeźb Alfonsa Karnego) i okolic (synagoga w Tykocinie, zespół klasztorny w Supraślu, pałac w Choroszczy, cerkiew w Hajnówce, Białowieski Park Narodowy)

powrót    
SOBOTNIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ

Był to projekt realizowany w latach 2001 - 2002. Otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Białegostoku za rok 2001. Trwał cały rok szkolny, uczestniczyła w nim młodzież z gminy Krynki, uczniowie tamtejszego Publicznego Gimnazjum. Część młodzieży została wybrana ze względu na osiągnięcia w nauce i uzdolnienia, część ze względów socjalnych. Ta druga grupa młodzieży pochodziła z najuboższych rodzin, które ze względów materialnych nie są w stanie zapewnić ani książek, ani wysłać dzieci do teatru.
Przez cały rok realizacji "Sobotnich spotkań ze sztuką" młodzież chodziła na spektakle do Białostockiego Teatru Lalek, Akademii Teatralnej, Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki, na koncerty w Filharmonii Białostockiej, Akademii Muzycznej Filii w Białymstoku, zwiedzała wystawy w Muzeum Podlaskim i Galerii Arsenał. W każdej z tych instytucji odbywały się również spotkania autorskie z aktorami, artystami, autorami wystaw problemowych. W Akademii Teatralnej profesor Wiesław Jurkowski prowadził zajęcia z maską teatralną, oprowadzał po kulisach sceny szkolnej, pokazywał archiwum szkolne. W Akademii Muzycznej profesor Jolanta Chlebowicz-Dyląg organizowała koncerty specjalnie na potrzeby "Sobotnich spotkań ze sztuką", koncerty połączone z lekcjami muzycznymi na temat muzyki romantycznej. Raz w miesiącu, podczas 3-godzinnych zajęć plastycznych w Galerii Arsenał, młodzież pracowała pod kierunkiem rzeźbiarki Małgorzaty Niedzielko.
Równolegle do spotkań w Białymstoku odbywały się zajęcia teatralne w Krynkach, prowadzone przez reżysera Janusza Kozłowskiego. Na zakończenie projektu w Gminnym Ośrodku Kultury w Krynkach odbyła się wystawa prac plastycznych powstałych na warsztatach prowadzonych przez Małgorzatę Niedzielko i Wiesława Jurkowskiego, oraz spektakl wyreżyserowany przez Janusza Kozłowskiego na podstawie tekstów Sławomira Mrożka.

powrót  


WARSZTATY NA TEMAT SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ dla nauczycieli języka polskiego i sztuki, pracujących w szkołach wiejskich

30-godzinne warsztaty i wykłady poświęcone różnym dyscyplinom sztuki: rzeźba, malarstwo, tkanina, performance, videoart. Wszystkie zajęcia były prowadzone przez artystów z dużym dorobkiem artystycznym i doświadczeniem dydaktycznym. Warsztaty były o tyle istotne właśnie dla tej grupy zawodowej, że w związku z reformą oświaty w gimnazjach sztuki nauczają przede wszystkim muzycy. Natomiast w małych szkołach wiejskich sztuka jest wykładana przez nauczycieli, którym brakuje tzw. pensum godzin. W ten sposób w warsztatach uczestniczyli również nauczyciele fizyki, informatyki, biologii, geografii.

powrót  


SZTUKA SZUKA

Podczas zwiedzania Galerii Arsenał

Od roku 2001 prowadzimy program z zakresu edukacji kulturalnej, w którym uczestniczy młodzież gimnazjalna z niedużych miejscowości województwa podlaskiego. Projekt "Sztuka szuka" jest kontynuacją "Sobotnich spotkań ze sztuką". Nową nazwę wymyślili uczniowie z Gimnazjum Publicznego w Michałowie. W tym roku to właśnie oni przyjeżdżają do Białegostoku aby uczestniczyć w spektaklach teatralnych, koncertach, oglądać wystawy sztuki współczesnej w Galerii Arsenał, zwiedzać ekspozycje w białostockich muzeach. Wszędzie są oprowadzani przez kustoszy i kuratorów.

W tym roku po raz pierwszy uczestnicy programu "Sztuka szuka" zostali wybrani w konkursie. Wspólnie z "Kurierem Porannym" poszukiwaliśmy gimnazjów na terenie powiatu ziemskiego białostockiego, w których są prowadzone nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne. Szczególnie interesowały nas szkoły organizujące zajęcia o charakterze artystycznym. Dostaliśmy zgłoszenia z 7 gimnazjów. Publiczne Gimnazjum w Michałowie było zdecydowanie najlepsze. Mamy nadzieję, że wygrana w postaci możliwości uczestniczenia w programie "Sztuka szuka" jest atrakcyjna dla uczniów, ale również stanowi nagrodę dla nauczycieli dbających o rozwój swoich wychowanków.

Program "Sztuka szuka" w roku 2003 był realizowany dzięki dotacji Fundacji Kultury z programu "Edukacja Kulturalna" oraz Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Co myślą o spotkaniach ich uczestnicy?
O filmach Artura Żmijewskiego:
Ania
 

Angelika
Ela
Bogusław
Darek
Emil
Ania
Hanna
Anonimus
Ewelina

powrót  


 

21 i 22 maja 2009 r. przeprowadziliśmy cykl warsztatów plastyczno-fotograficznych dla dzieci w Klubie Sportowym "Pieńki". Klub realizował projekt "Koń-przyjaciel i terapeuta", na który otrzymał dofinansowanie z funduszy europejskich. W projekcie uczestniczyły dzieci ze szkoły z Michałowa, z Gródka, z Domu Dziecka w Krasnem oraz ze szkoły intergracyjnej w Grajewie, razem  przyjechało 210 maluchów i młodzieży. Głównym celem projektu było zapoznanie dzieci z końmi, nauczenie podstawowych zasad kontaku ze zwierzętami. Ogromną atrakcją były pierwsze przejażdzki pod okiem opiekunów.

Aby wycieczka była jeszcze ciekawsza organizatorzy poprosili nas o przygotowanie i poprowadzenie warsztatów dla najmłodszych. Na części plastycznej malowaliśmy, wycinaliśmy, wyklejaliśmy - każdy zostawił po sobie artystyczny ślad w mniejszej lub większej formie. A z aparatami fotograficznymi szukaliśmy ciekawych scenerii i min.

Galeria zdjęć z warsztatów tutaj

powrót

powrót